Open Source Anjuran JPNT

Monday, March 17, 2008

Senarai nama Pegawai PPDHT 2009

SENARAI NAMA PEGAWAI PPDHT

1. Pegawai Pelajaran Daerah
(En. Shafruddin b. Hj. Ali Hussin - pjk)

2. Pen. PPD Peng. Sekolah
(En. Mohd Khalid b. Mustaffa)

3. Pen. PPD Peng.Kurikulum (Bahasa)
(En. Mohd Hassan b. Mat Rahim)

4. Pen. PPD Peng.Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
(En. Hj. Abd. Rahman b. Abu Bakar)

5. Pen. PPD Peng.Kurikulum (Tek/Vokasional)
(En. Jalaludin b. Ismail)

6. Pen. PPD Peng.Kurikulum (Kemanusiaan)
(En. Hj. Sohaimi b. Zakaria)

7. Pen. PPD Peng.Kurikulum (Math & Sains)
(En. Azman b. Mohd Nor@Harun)

8. Pegawai Khas Ko-Kurikulum Akademik
(En. Yusni b. Ab. Ghani)

9. Kaunselor Pendidikan
(En. Rashid b. Taib)

10. Peg. Khas Kump. Guru Simpanan Kebangsaan (KSGK)
(En. Hasmasuhaimi b. Sulaiman@Hashim)

11. Penyelia Kanan Pembangunan Pembangunan & Bekalan
(En. Wahi b. Muda)

12. Penyelia Kanan Peperiksaan
(En. Che Mohd Nasir b. Omar)

13. Penyelia Kanan Pendidikan Islam & Moral
(En. Idris b. Sulong)

14. Penyelia Ko-Kurikulum
(En. Othman b. Long)

15. Penyelia Pengurusan Maklumat
(En. Razawi b. Hj. Mohamad)

16. Penyelia Kanan Pengurusan Sekolah
(Roslan b. Osman)

17. Penyelia Pengurusan Sekolah
(En. Mohd Hilmi b. Sidek)

18. Penyelia Pendidikan Islam & Moral
(En. Ahmad Tajuddin b. Mahmood)

19. Penyelia Hal Ehwal Murid
(En. Mohd Pauzi b. Ab. Rahman)

20. Penyelia Sukan
(En. Roslan b. Mamat@Yusoff)

21. Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah
(En. Ayub b. Kassim)
Cetak Artikel Ini

New R.Design | Template Collection